Elevator pitch, About

"בישראל ישנם אלפי ילדים ובגירים הסובלים מחרדה ולחץ המשפיעים על תפקודם היומי וסביבתם הקרובה. במקרים רבים, נדרשת תמיכה נוספת שתסייע להם ותמנע את הופעתם של נזקים ארוכי טווח.

ב"מעגל גיבורים" אנו מאמינים שבכל אדם קיים הכוח הפנימי לעזור לעצמו ולאחרים להתגבר על קשיים. "מעגל גיבורים"  היא קהילה מעצימה של חניכים ומדריכים, שלומדים יחד כיצד ליישם טכניקות מעולם אומנויות הלחימה, המדיטציה והדמיון המודרך שיאפשרו להתמודד עם רגעי קושי ומשבר.

החניכים לומדים את הכלים הנכונים כדי להשיג שלווה פנימית בחייהם, ולאחר מכן מקבלים משמעות חדשה כאשר הם מלמדים אותם לאחרים. יכולתם של אנשים להשיג שלווה פנימית עולה באופן ניכר כאשר יש לחייהם תחושה של משמעות, וזו גם נותנת להם את הכוח להוות השראה לאחרים במאבקם היומיומי."

From elevator pitch

to one-liner

מסגרת מסרים (Messaging Framework)  היא הכלי החשוב ביותר למשווק, שכן הוא מהווה בסיס לכלל התקשורת של העמותה. אנו נכתוב עבורכם מסגרת מסרים ברורה, אחידה ויעילה שמספרת סיפור הצלחה.