Branding Kit

הרבה עמותות בישראל מתקשות לעצב מותג מותאם גם לקהל הישראלי וגם לקהל הבינלאומי. החוברת שאנו בונים עבורכם מסייעת לכם לעשות שימוש נכון בלוגו שלכם, ומספקת רעיונות נוספים להרחבת המותג.